Vrijwilligerspenning Laarbeek voor Peter van Leuken!

Na in totaal 23 jaar, verdeeld over twee periodes nam Peter van Leuken tijdens de Algemene Leden Vergadering afscheid. Peter heeft in die jaren met maar liefst 15 andere bestuursleden samengewerkt en ruim 250 bestuursvergaderingen bijgewoond. We zijn enorm trots dat Peter zich jaren lang zo hard heeft ingezet voor onze club en zijn ook erg blij dat hij als vrijwilliger actief blijft.

Vorig jaar, toen hij 40 jaar lid was, hebben wij Peters carrière al uitvoerig de revue laten passeren, maar hierbij nog een korte opsomming:

  • 31 jaar competitie gespeeld
  • 10 jaar toernooicommissie
  • 16 jaar competitie commissie
  • tot nu toe 5 jaar recreanten commissie
  • en natuurlijk 23 jaar penningmeester
  • daarnaast is hij nog jeugdbegeleider geweest van jeugdteams en tijdens het jeugdkamp
  • mede organisator van het eerste seniorenkamp
  • En om al het bovenstaande natuurlijk benoemd tot ere-lid van BC Mixed

Afgelopen vrijdag mochten wij aan dit imposante rijtje nog iets heel speciaals toevoegen. Peter werd namelijk verrast met de vrijwilligerspenning Laarbeek. Namens het college van burgemeester en wethouders reikte onze eigen Monika de onderscheiding aan hem uit.

Proficiat Peter, je hebt het hartstikke verdiend! Bedankt voor al je jaren aan inzet en passie!