Bestuur en commissies

Het bestuur 

Het bestuur, bestaande uit vijf gekozen vrijwilligers, bestuurt natuurlijk de vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van BC Mixed en legt hiervoor verantwoording af aan de leden tijdens de jaarvergadering.

Voorzitter: Ton Slaets
Secretaris: Gert Lahaije
Penningmeester: Peter van Leuken
Bestuurslid: Marije Eeuwes 
Bestuurslid: Stan van der Heijden 

Contact: bestuur@bcmixed.nl

Ton Slaets, Peter van Leuken, Marije Eeuwes, Gert Lahaije, Stan van der Heijden
Bas Fransen, Evi van Rixtel, Teun van der Vorst en René Schepers
Vrijwilligers seizoen 2021/2022

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie is de grootste commissie binnen BC Mixed. Op dit moment is de jeugdcommissie verantwoordelijk voor het wel en wee van ongeveer 80 jeugdleden. Wekelijkse trainingen verzorgen, teams samenstellen, teambegeleiders regelen, contact met ouders, inschrijvingen voor toernooien, activiteiten voor de jeugd organiseren en natuurlijk het populaire jeugdkamp in elkaar zetten. Hier gaat veel vrijwilligerswerk in zitten en wij zijn trots dat wij als club zo’n mooie groep vrijwilligers hebben.

Commissieleden: Evi van Rixtel, Teun van der Vorst, René Schepers en Bas Fransen.

Contact: jeugdzaken@bcmixed.nl

Competitieleiders jeugd
Contactpersonen: Bas Fransen en Evi van Rixtel.

Jeugdbegeleiding
Eerste uur:  Rune van der Vorst, Marieke van Turnhout, Lieke Fransen, Marlie Fransen, Neva van der Vorst, Wendy Verbrugge, Pleun Schenk, Inti Musters, Evi van Rixtel en Robin Slaets.
Tweede uur: Bas Fransen, René Schepers, Teun van der Vorst, Ton Slaets en Annie Boetzkes.

Competitiecommissie senioren

De HBB competitie waar ieder seizoen vele teams van BC Mixed aan deelnemen komt niet tot stand zonder onze competitiecommissie. Het is een groot en belangrijk karwei om elk jaar weer seniorenteams samen te stellen.  

Commissieleden: Ruud Fransen, Suzanne Bouman, Gert Lahaije en Angela Zijlmans

Contact: seniorencompetitie@bcmixed.nl

Competitieleider senioren 
Contactpersoon: Ruud Fransen

Recreantencommissie

In de zaal wordt iedere week een groep recreanten begeleidt. Van het ontvangen van nieuwe leden, het aanleren van de beginselen van badminton, zorgen voor integratie binnen de vereniging tot de recreanten competitie. Dit alles gebeurt dankzij onze vrijwilligers van de recreantencommissie.

Commissieleden: Peter van Leuken en Toon Boetzkes.

Redactie 

Interviews voor de Minimiks worden geregeld en geschreven, de layout wordt regelmatig aangepast en verbeterd, nieuwe rubrieken worden bedacht en diverse mensen worden benaderd om stukjes te schrijven. De vrijwilligers van onze redactie zorgen er zo’n 6 keer per jaar voor dat de leden van de vereniging een prachtig clubblad kunnen ontvangen. 

Commissieleden: Ruud Fransen, Katja van der Vorst, Paul van der Vegt, Evi Derksen en Marlie Fransen (lay-out).

Contact: redactie@bcmixed.nl

Toernooicommissie 

Het voorbereiden van een toernooi, werven van deelnemers, op het laatste moment aanpassen van schema’s en het regelen van prijzen. Allemaal taken van onze toernooicommissie. We zijn dan ook maar wat blij dat hier een geweldig team van vrijwilligers tijd en energie voor vrij wil maken. 

Commissieleden: Anke van Dijk, Maikel Iven en Marije Eeuwes

Contact: toernooizaken@bcmixed.nl 

Bijzondere activiteiten commissie  

We kunnen ons geen seizoen voorstellen zonder de extra activiteiten. Zichtbaar voor iedereen zijn dan ook de vrijwilligers van de Bijzondere activiteiten commissie, de BAC. Zij organiseren voor de vereniging bijvoorbeeld de niet weg te denken feestavond, nieuwjaarsreceptie, spelletjesavond, Mixed Grill en de afsluitingsavond. 

Commissieleden: Paul van der Vegt, Anne Slaets, Steffie Boelens, Deany Muller, Remco Driessens en Martijn van Oeffel

Websitecommissie 

Achter de schermen werken de vrijwilligers van de websitecommissie aan het onderhoud van de website en het up-to-date houden van de content die hierop te vinden is. 

Commissieleden: Stan van der Heijden en Lieke Fransen 

PR-commissie 

Van de leuke artikelen in de Mooi Laarbeek krant tot de filmpjes en video’s die op onze social media kanalen, zoals Facebook en Instagram, gepost worden. Dit alles wordt door de vrijwilligers van de PR-commissie geregeld. 

Commissieleden: Ton Slaets, Bas Fransen en Lieke Fransen 

Archiefcommissie 

Om de geschiedenis van BC Mixed te waarborgen is het van groots belang om alles wat we van de club hebben te digitaliseren. Zonder vrijwilligers zou dit niet gebeuren. 

Commissieleden: Jan Driessens en Rien van Kessel 

Sponsorcommissie 

Van belang voor de vereniging zijn onze sponsors. Het behouden van goede banden door het gaan brengen van onze clubbladen en regelmatig contact is dan ook ontzettend belangrijk. Onze sponsorcommissie zorgt ervoor dat dit blijft gebeuren. 

Commissieleden: Anja Beekmans  

Materialencommissie 

Onze vrijwilligers van de materialencommissie zorgen ervoor dat de zaal iedere vrijdag weer goed opgeruimd achter gelaten wordt, alle materialen aanwezig zijn en vervangen worden wanneer nodig en dat de competitie tassen in orde gemaakt en gecontroleerd worden.  

Commissieleden: Martijn van Oeffel en Sven Hoogkramer

Clubfotograaf

Alles wat er binnen onze vereniging gebeurt wordt vastgelegd door onze clubfotograaf. Deze foto’s en filmpjes zijn niet alleen leuk om te hebben als lid, maar zijn ook van belang voor in het clubblad en om te kunnen delen door de PR-commissie. 

Clubfotograaf: Marlie Fransen