BC Mixed heeft de privacy van haar leden hoog in het vaandel staan. 

De persoonsgegevens die worden opgeslagen zijn noodzakelijk voor het kunnen laten functioneren van de vereniging. 

Denk hierbij aan: 

  • Het incasseren van de gelden voor bijv. contributie en activiteiten
  • Het verzorgen van mailings voor communicatie over activiteiten en andere verenigingsaangelegenheden
  • Tevens heeft BC Mixed een rijke geschiedenis waar ze ontzettend trots op is. Van deze geschiedenis is een mooi archief beschikbaar gemaakt wat logischerwijze ook persoonsgegevens betreft. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het organiseren van een reünie van oud Mixed leden.

Foto’s.

Tijdens activiteiten die BC Mixed organiseert worden foto’s gemaakt. Deze kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. o.a. op de website, het clubblad of op social media. Mocht je liever niet hebben dat er foto’s van jou gebruikt worden, dan kun je dit altijd aangeven bij het bestuur. Via bestuur@bcmixed.nl

Mocht je naar aanleiding van de AVG nog vragen hebben over hoe BC Mixed met jouw gegevens om gaat? Dan kun je je altijd wenden tot het bestuur van BC Mixed.


Sportieve groet,

Bestuur BC Mixed