Geschiedenis bc.mixed


Beknopte geschiedenis BC. Mixed

 

Het is eind  1960. Op het kantoor van P vThiel en zonen (in de volksmond bekent als Harrie van Thiel, waar nu de meubelzaak ‘Koningsbrugge’ is gevestigd), werkten een aantal jongere mensen die wel iets aan sport wilden gaan doen. Joop Kerkhof, Louis van gestel, Leo Prüst en telefoniste Maria Muller hadden we eens een koffie-momentje en kwamen hierover te praten. Maria was de dochter van een KNIL militair die met zijn gezin in de Merellaan in Beek woonde. Het was een groot gezin en een van de oudere broers van Maria, John,  werkte bij DAF in Eindhoven. Dit bedrijf had een grote personeelsvereniging met een badmintonclub(BC. DAF).  John Muller was daar trainer maar wilde liever in Beek en Donk training geven. De contacten waren vlug gelegd en op 11 januari 1961 werd in een huiskamer in Beek en Donk besloten om een badmintonclub op te richten.

Gymzalen kende men niet in Beek en Donk, wel was er Café van Heinsbergen. Een zalencomplex aan de Brouwerstraat waar veel verenigingen uit Beek en Donk hun activiteiten organiseerde. Tussen het café en de bioscoop was een kleine zaal, een zaal waar bruiloften werden gevierd en dansavonden werden georganiseerd. De zaal bood de ruimte om een badmintonbaan aan te leggen, maar was verder absoluut niet geschikt als sportaccommodatie. Op de vloer werd met tape een badmintonbaan uitgelijnd, een net werd opgehangen tussen de beide zijmuren en op 14 januari 1961 werd er begonnen. De trainer John Muller was de bedenker van de naam ‘badmintonclub Mixed Beek en Donk’..

Er was intussen door de pas opgerichte vereniging een bestuur gekozen. Voorzitter werd de heer Louis van Gestel en de andere oprichter: de heer Leo Prűst werd gekozen tot penningmeester. Secretaresse van de club, die toen uit een vijftiental leden bestond, werd mej. Gerrie Sterken. Zij nam die taak over van de derde oprichter (en de allereerste secretaris) Joop Kerkhof. Er kwam ook een heuse wedstrijdcommissie, bestaande uit de heren John Muller en Henk Verhappen,(oud-voetballer van Sparta ‘25).

Lang duurde dat niet want er ontstond een conflict tussen de voorzitter en enkele leden. De voorzitter was een tegenstander van wedstrijdsport, zoals competitie en toernooien. De meerderheid koos wel voor de wedstrijdsport. Louis van Gestel stapte op als voorzitter, Leo Prüst volgde hem op en Mixed sloot zich aan bij de pas opgerichte Helmondse Badminton Bond. 

Naeen aantal omzwervingen in Helmond en in Gemert, kreeg Mixed op 7 september1964 de beschikking over de gymzaal aan de Otterweg. In de zaal was één badmintonbaan aangelegd, echter een veel te laag plafond en ook veel te weinig licht, maar  Mixed had een echte thuishaven in Beek en Donk en van de zaterdag ging men over op de vrijdagavond als vaste trainingsavond.

Het ledenbestand in 1964: Vijf mensen uit Helmond, vijf uit Gemert en vijf uit Beek en Donk. Dat veranderde snel want twee jaar later had men nog voornamelijk leden uit Beek en Donk.  Toch ging het daarna bergafwaarts en in 1970 kwam het einde van Mixed in zicht. Een paarleden van toen gingen door en er kwamen weer meer leden en een heel nieuwbestuur. Mixed kreeg in mevr. Annie Slaets de eerste vrouwelijke voorzitter binnen de HBB.(januari 1972). Ook werd er in Beek en Donk een nieuwe sporthal gebouwd, met de naam ‘t Anker’. Op 4 juni 1972 werd de sporthal voor het eerst gebruikt door Mixed. 

Hoewel er toen nog maar drie banen waren aangelegd, waarvan een singlebaan, was deze accommodatie een enorme vooruitgang. De hal was hoog genoeg en er was veel licht. Vooral de aparte kleedlokalen met wel acht (afsluitbare) doucheruimtes was een ongekende luxe in die tijd. Ook was er een beheerder in de persoon van Wim vd Burgt en er was een sportkantine.

De besturen wisselden snel en in 1977 trad het hele bestuur af en dreigde weer het einde van Mixed. Na een lange vergadering, werd er toch een nieuw bestuur samen gesteld, waar met name de latere penningmeester, Gerrit Swarts, een grote rol heeft gespeeld. Voorzitter werd Jan Driessens. 

De belangstelling voor badminton nam toe, zeker toen bekend werd dat er in Beek en Donk een grote sporthal gebouwd zou worden. Daarin werden liefst negenbadmintonbanen aangelegd. De leden mochten kiezen (het bestuur was nog geenvoorstander) maar unaniem koos men voor de nieuwe sporthal. Het ledenaantal zou dan wel naar 70 leden moeten worden gebrachtDe leden kwamen er, maar de bouw van de sporthal duurde langer dan verwacht, met als gevolg een veel te volle hal met lange wachttijden in ’t Anker. 

In november 1979 werd voor het eerste gebruik gemaakt van sporthal d’n Ekker. Toen de grootste hal in de regio, met negen badmintonbanen en nog veel ruimte voorde warming-up. Wel was men de eigen intieme kantine kwijt. In d’n Ekker was een echte sportkantine, waar eerst Ron Muller en later Joke Janssen de scepter zwaaide. De vereniging groeide en in 1981 had men meer dan honderd leden.Het bestuur werd uitgebreid, er kwam een technische commissie dat later opgedeeld werd in meer taakgerichte commissies. Ook in 1981 begon men met de uitgave van een eigen clubblad, de Minimiks, een clubblad dat ook nog steeds bestaat. 

Met de komst van sporthal D’n Ekker werd Mixed een van de grootste verenigingen van de HBB. Niet altijd wat betreft competitiesuccessen, want het in 1972opgerichte BC. DOT, dat op de maandagavond in d’n Ekker zijn trainingsavond had, werd jaren achtereen HBB kampioen, iets wat BC Mixed nooit gelukt is

Het ledenaantal bleef groeien, badminton was erg populair in de jaren “80 en“90.  Ook was er veel belangstelling voortoernooien. Er zijn door Mixed verschillende toernooien georganiseerd waar meer dan 250 spelers aanwezig waren. En dat zonder computer, alles werd met de handgeschreven.

In 1986 vierde Mixed haar 25-jarig bestaan, met een receptie en een foto expositie in de kantine van de sporthal. Ook een verschijnsel uit die tijd: waren de wachtlijsten. Vooral jeugdleden moesten erg lang wachten voordat er plaats was. Mixed kreeg meer dan 200 leden.  Midden jaren 90 nam de belangstelling voor badminton iets af, met name de toernooien liepen erg terug. 

Vanwege bouwplannen op de plek van sporthal d’n Ekker werd een nieuwe sporthal d’n Ekker gebouwd op de Muzenlaan waar Mixed op 16 augustus 2013 in trok. Een zaal met 10 badminton banen en een moderne kantine

 

Ondanks alle ups en downs is het Mixed gelukt om in 2011 haar 50-jarig bestaan te vieren. Dat vooral dank zij de inzet van de vele vrijwilligers die Mixed gemaakt hebben tot wat het nu is; een gezellige club, waar jong en oud zich thuis voelt.